top of page

Montáže oken a dveří

Protože jsme se praxí propracovali až k teorii a ne naopak, dovolujeme si tvrdit, že naše teorie vychází z praxe, nikoliv že je od praxe na míle vzdálená. Dnes u mnohých firem, kde dlouho hovoří o všem co si vyčetli na internetu,  nebo uslyšeli na odborném školení a tváří se jako lidé oboru znalí, často vidíme, že jejich práce je pak  souborem zoufalých improvizací.

Montáže oken 

Dokážeme Vám okna a dveře  nejenom prodat, ale co je hlavní, i odborně namontovat. 

2

Důležité je správné zaměření

Správné zaměření okna je ta nejvíc klíčová operace , která rozhoduje o budoucí kvalitě celého díla a také o optimálním časovém postupu při montáži oken.  Čím se okna lépe zaměří, tím výsledná práce lépe vypadá, rychleji postupuje a celkový výsledek je lepší. Neznamená to ovšem, že když se omítka kolem starého okna musí sesekat, nebo naopak dozdívat, že okno bylo špatně zaměřeno. To v žádném případě. Zaměřovací technik vždy v první řadě zaměřuje okno tak, aby jeho budoucí vzhled  a jeho funkčnost byly optimální a až v druhé řadě, se kouká na následnou pracnost celé výměny. Někdy, když stará okna jsou usazena chybně a nebo nevhodně, je potřeba toto napravit, nikoliv kopírovat, jenom proto, aby to bylo pro montáž jednodušší. 

3

Samotný postup při výměně oken 

Je potřeba, aby si zákazník dopředu  ve vlastním zájmu zakryl krabicemi, nebo starým kobercem dle instrukcí podlahy, popřípadě nábytek  protože stará nepřilehlá omítka odpadne  při demontáži okna a mohlo by tedy dojít k poškození. Samotná montáž spočívá v správném a dostatečném  ukotvení stavebního výrobku šrouby do zdi a zaizolování montážní spáry. Následně, pokud si to zákazník objednal dojde k finálnímu začištění omítky do původního stavu, tak aby bylo co nejméně patrno, že došlo k výměně okna za nové, moderní s mnohem lepšími parametry i ovládáním. .. 

4

Ceník montáže oken

Cena za montáž oken se počítá  podle obvodových metrů .

Cena za OM se již od roku 2022 pochybuje v rozmezí od 200-500 Kč podle pracnosti a náročnosti  

Get in Touch

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page