top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou prohlášení, které sděluje některé nebo všechny způsoby, jakými webová stránka shromažďuje, používá, sdílí a spravuje údaje svých návštěvníků a zákazníků. Naplňuje právní požadavky na ochranu osobních údajů návštěvníků nebo klientů.
Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji vás, tedy fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“), a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Můžeme vás rovněž ubezpečit, že jsme nezapomněli ani na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (zkráceně jen „ePrivacy směrnice“)

Chceme ubezpečit naše návštěvníky že s veškerými svěřenými daty nakládáme v souladu s těmito zákony a nařízeními.  

bottom of page